flower-springwaltz

ใกล้หน้าหนาวแล้ว วันนี้เอาบทเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง Spring waltz มาฝากกันค่ะ พร้อมทั้งเปลี่ยนเพลงในหน้าแรกด้วย น่าจะช่วยสร้างบรรยากาศความรัก ให้กับคนที่มีความรักในหัวใจ ได้ไม่มากก็น้อยค่ะ

อี เจน อัล รัส ซอ โย
ตอนนี้เข้าใจแล้ว

คือ แด นัล วี ฮัน มัล
คำพูดที่คุณมีให้ฉัน

ชัม โม นัน คา ซึม มือ โร นึน นา รึล อัน นึล ซู อ็อบ เทส จโย
ไม่สามารถกอดฉันด้วยหัวใจที่ยังคงสับสนวุ่นวายได้

นึล ซัง ชอ ปุน นี รา โด
แม้จะต้องเจ็บปวดเสมอ

โพ ยอ ชุล ซุน อ็อบ ซ็อส นา โย
ก็ไม่สามารถแสดงออกมาให้เห็น

อี มี คือ แด อา พึม มี แน นุน มุล รี ทเว็น กอล โย
ความเจ็บปวดของคุณนั้นกลายเป็นน้ำตาของฉัน

คือ แด มาน คี ตา รย็อด ซอ โย
ฉันยังคงเฝ้ารอคอยแต่คุณ

ฮา รู มาน ชู ออ จิน แท โด แฮง บก คัน ชุน บี รึล เฮ็ด จโย
แม้จะเพียงแค่หนึ่งวัน แต่ฉันก็เตรียมพร้อมอย่างมีความสุข

คือ แด วี แฮ โม ดึล กอล ไอเลิฟยู แน กา คัล กา โย
ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเพื่อเธอ ฉันรักเธอ ฉันจะไป

อา จู มอน กด เซะ อิด ซอ โด
แม้อยู่ในที่อันแสนไกล

โซ วอน เนะ นาล แก โร คือ แด วา นา นึน กุม กวอ โย
ฉันก็จะฝันไปด้วยกันกับเธอด้วยปีกแห่งความหวัง ขออย่าจากไป

อา มา โม รือ เก็ด จโย
อาจจะไม่รู้ใช่ไหม

ชัม หมด อี รู ตอน นัล
ว่าในวันที่ไม่อาจนอนหลับ

ซุม โซ รี โด โช ชิม ซือ เร ชัม ทึน นัล ชี คี ตอน คือ แด
คุณทำให้ฉันหลับและหายใจได้อย่างสงบ

คือ รอน คือ แด โค มา วอ นุน โด ตึล ซู อ็อบ ซ็อด ซอ โย
ขอบคุณคุณที่ทำให้เป็นเช่นนั้น ฉันไม่สามารถลืมตาได้

โอ แร็ส โท รก คัน จิก คัน นุน มุล รี โพ อิล กา พวา
น้ำตาที่เก็บเอาไว้มานานได้เอ่อล้นออกมา

คือ แด มาน คี ตา รย็อด ซอ โย
ฉันยังคงเฝ้ารอคอยแต่คุณ

ฮา รู มาน ชู ออ จิน แท โด แฮง บก ฮัน ชุน บี รึล เฮ็ด จโย
แม้จะเพียงแค่หนึ่งวัน แต่ฉันก็เตรียมพร้อมอย่างมีความสุข

คือ แด วี แฮ โม ดึล กอล ไอเลิฟยู แน กา คัล กา โย
ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเพื่อเธอ ฉันรักเธอ ฉันจะไป

อา จู มอน กด เซะ อิด ซอ โด
แม้อยู่ในที่อันแสนไกล

โซ วอน เนะ นาล แก โร คือ แด วา นา นึน กุม กวอ โย
ฉันก็จะฝันไปด้วยกันกับเธอด้วยปีกแห่งความหวัง

นานานานานานานานา~
นานานานานานานานา~

โพ โก อิด ซอ โด นึล คือ รี อุน คือ แด ซา รัง แฮ
รักคุณที่แสนคิดถึงทั้งๆ ที่กำลังมองอยู่ก็ตาม…

Thanks – popcornfor2