นโยบายการคืนเงิน, การคืนสินค้า, การยกเลิก

หากพบว่าสินค้าที่สั่งเกิดการชำรุด เสียหาย หรือจัดส่งสินค้าล่าช้า ลูกค้าสามารถติดต่อกลับมาทางร้าน โดยเรามีนโยบายชดเชยในการเปลี่ยน หรือแก้ไขสินค้าให้กับลูกค้า ดังนี้

1.หากเกิดความผิดพลาดระหว่างจัดส่ง หรือในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าล่าช้าเกินกว่า 1 ชั่วโมง ตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ทางร้านพร้อมรับผิดชอบและยินดีชดเชยให้แก่ลูกค้า ในแต่ละกรณีตามความเหมาะสม

2.หากพบว่าสินค้าเสียหาย ดอกไม้สดเหี่ยวหรือช้ำ หรือช็อกโกแลตแตกเสียหาย ลูกค้าสามารถแจ้งให้ผู้จัดส่งทราบทันทีที่ได้รับสินค้า เพื่อให้ทางผู้จัดส่งนำกลับมาแก้ไขหรือเปลี่ยนสินค้า และทำการจัดส่งใหม่อีกครั้ง

3.หากเกิดเหตุจำเป็นที่ลูกค้าขอยกเลิกออเดอร์สินค้าเอง โดยที่ไม่ใช่ความผิดของทางร้าน เราจำเป็นต้องหักค่าธรรมเนียมในการโอนคืน 15% ของยอดชำระการโอน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ แต่หากออเดอร์ถูกคอนเฟิร์มและเริ่มจัดทำแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถทำได้

ทั้งนี้ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า