31

จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ ระหว่างวันที่ 24 ก.ค.-2 ส.ค. 2552 เพื่อให้ผู้ผลิตจากทั่วประเทศ ได้พบปะซื้อ- ขาย คาดยอดจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท

จังหวัดภูเก็ตจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ ให้ผู้ผลิตจากทั่วประเทศพบผู้ซื้อ – ผู้ขาย โดยคาดว่าจะมียอดจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท

นายสมชาย เฮงวัชระไพบูลย์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคมถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2552 จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงาน “ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดภูเก็ต” ครั้งที่ 17 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับของเกษตรกร ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้เห็นความหลากหลายของพันธุ์พืช และเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดและการท่องเที่ยวของจังหวัด ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับ นิทรรศการผักสวนครัว การประกวดไม้ดอกไม้ประดับที่มีชื่อเสียง 12 ประเภท การสาธิตการจัดโชว์แจกันไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น

เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ความต้องการไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดภูเก็ตมีสูง แต่ละปีมีมูลค่าการตลาดไม่ต่ำกว่า 350 ล้านบาท ขณะในพื้นที่ปลูกเพียง 255 ไร่ ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการ จนต้องนำเข้ามาจากพื้นที่อื่น ประมาณร้อยละ 5-10 สำนักงานเกษตรจังหวัด ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มากขึ้น และ คาดว่าการจัดงานครั้งนี้ จะสามารถจำหน่ายได้ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท