flowers-phuket01

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เกษตรจังหวัดภูเก็ตเผย งานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดภูเก็ตสะพัด 20 ล้านบาท

นายสมชาย เฮงวัชรไพบูลย์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงรายได้จากการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับในงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2551 ณ บริเวณปลายแหลมสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ว่า การจัดงานไม้ดอกไม้ประดับที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีรายได้สะพัดจากการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ และการจำหน่ายสินค้าอื่นๆในงานดังกล่าวมากถึง 20 ล้านบาท

ลูกค้านั้นมีทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไป และชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่จังกวัดภูเก็ต สินค้าที่ขายดีและได้รับการตอบรับจากลูกค้า คือ ไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่างๆ

ส่วนเรื่องของการการผลิตและตลาดไม้ดอกไม้ประดับ ในจังหวัดภูเก็ตนั้น นายสมชาย กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ จำนวนไม่มากนัก เนื่องจากมีที่ดินจำกัด รวมทั้ง 3 อำเภอ คืออำเภอเมือง ถลาง และกะทู้มีพื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับรวมแค่ 255 ไร่ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอถลาง มีเกษตรกรที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อจำหน่ายจำนวน 120 ราย และร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับจำนวน 50 ร้าน มูลค่าการจำหน่ายปีละประมาณ 250 ล้านบาท

การผลิตไม้ดอกไม้ประดับในภูเก็ตมีทั้ง กล้วยไม้ ดาหลา มะลิ หน้าวัว ธรรมรักษา และอื่นๆอีกจำนวนมาก ซึ่งในส่วนต้นธรรมรักษานั้นกำลังได้รับความนิยมและตอบรับจากตลาดภายในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งตลาดสำคัญได้แก่ โรงแรม ที่พัก สถานบริการต่างๆ โรงพยาบาล สนามกีฬา สถานที่ราชการ รวมทั้งบริษัทรับจัดงานที่นิยมนำไปประดับ ส่วนตลาดต่างประเทศนั้นมีทั้ง ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ฮอลแลนด์ จีน โดยไม้ดอกไม้ประดับที่ส่งออกไปต่างประเทศนั้นเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ไม่สามารถพบได้ในเมืองหนาว