yerbera.jpg

ไม่ค่อยเห็นแล้วใช่ไหมล่ะคะ เยอบีร่ากระถาง อันนี้เป็นผลงานของ แม่โจ้ เขาบอกว่า เยอบีร่าในทุกวันนี้ไม่สวย เพราะตัดดอก มีทรงพุ่มขนาดใหญ่ ดอกไม่ทนทานตายง่าย เขาเลยคิดค้นขึ้นมาใหม่ค่ะ เขาทำการศึกษาโดยคัดเลือกต้นพันธุ์ดีจากการเพาะเมล็ด แล้วนำดอกอ่อนมาทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จากนั้นจึงทำการปลูกทดสอบเพื่อหาเทคโนโลยีในการปลูกเลี้ยง จนผลิตเยอบีร่ากระถางแบบครบวงจรได้

สำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกไม้ดอกเศรษฐกิจเพื่อจำหน่ายในระยะเวลาสั้น โดยใช้ระยะเวลาเพียง  5-9 สัปดาห์ก็สามารถนำออกขายได้ นับเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ปลูกเลี้ยงอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามค่ะ