T26 ต้นเล็บครุฑ

1,290฿

ต้นเล็บครุฑ
ไม้มงคล นิยมปลูกไว้ประจำบ้าน
ช่วยคุ้มครอง ป้องกันภัย
ประดับภายใน และภายนอก อาคาร
สามารถให้เป็นของขวัญได้ทุกโอกาส

หมวดหมู่:

ต้นเล็บครุฑ

ปลูกไว้ประจำบ้านจะช่วยคุ้มครองและป้องกันภัย เพราะ ครุฑ หรือ คุตติ คือการคุ้มครองให้สงบสุขและปลอดภัย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย โบราณว่าควรปลูกต้นเล็บครุฑไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และปลูกในวันอังคาร เพราะเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปทางใบ ให้ปลูกในวันอังคาร สำหรับการปลูกในกระถาง ใช้เพื่อประดับภายใน และภายนอก อาคารบ้านเรือน ควรใช้กระถางทรงสูง ขนาด 12-18 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ขุยมะพร้าว ดินร่วน ผสมดินปลูก และรดน้ำตามปกติ