T19 ต้นเล็บครุฑ

890฿

ต้นเล็บครุฑ
โบราณว่าปลูกเพื่อเป็นเสน่ห์
แก่บ้านเรือนที่อาศัย และช่วยคุ้มครองป้องกันภัย
สามารถปลูกเพื่อประดับ ตกแต่งบ้าน
หรือให้เป็นของขวัญได้เช่นกัน

หมวดหมู่:

ต้นเล็บครุฑ

เป็นต้นไม้ ที่สามารถประดับบริเวณบ้านและสวน โบราณ เพราะ "ครุฑ หรือ คุตติ" คือ การคุ้มครองรักษา ให้เกิดความสงบสุขและปลอดภัย ป้องกันภัยอันตรายจากศัตรูภายนอกได้ สำหรับการดูแลต้นเล็บครุฑ ต้องการแสงแดดปานกลาง หรือรำไร ปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 5-7วัน/ครั้ง