KF-08 Rose Basket

1,990฿

ตะกร้ากุหลาบ 18 ดอก
สีขาว 9 ดอก สีแดง 9 ดอก

หมวดหมู่:

Rose Basket  จัดด้วยกุหลาบสีขาว จำนวน 9 ดอก และกุหลาบสีแดง จำนวน 9 ดอก
แซมกับดอกยิบโซสีขาว ตกแต่งแซมใบไม้ จัดอยู่ในตะกร้าไม้ และมีตกแต่งด้วยป้ายอวยพรเทศกาลต่างๆ
สินค้านี้เหมาะกับให้ได้ทุกโอกาส ลักษณะทรงกลมมองเห็นรอบด้านและมีขนาดกว้าง 35 ซม.สูง 30 ซม.