F47 ช่อหวานละมุน

2,890฿

ช่อบูเก้ดอกกุหลาบสีโอรสหวานๆ แซมด้วยดอกยิบโซ ห่อช่อด้วยกระดาษใสและสีชมพูหวาน ติดโบว์สวยงาม

ช่อดอกกุหลาบสีโอรสหวานๆ 20 ดอก จัดเป็นช่อบูเก้ สีหวานละมุน แซมด้วยดอกยิบโซ เป็นดอกไม้คัดเกรดดอกใหญ่ ห่อช่อด้วยกระดาษใสและสีชมพูหวาน ติดโบว์สวยงาม