F-45 ช่อ Together

1,990฿

ช่อดอกไฮเดนเยีย กุหลาบสีชมพู 15 ดอก แซมด้วยดอกไลเซนทัส

หมวดหมู่:

ช่อดอกไฮเดนเยีย กุหลาบสีชมพู 15 ดอก แซมด้วยดอกไลเซนทัส ดอกไม้คัดเกรดดอกไม้จากเมืองนอก ช่อนี้หวานมากๆ เหมาะให้ได้ทั้งผู้ชายหรือผู้หญิง ช่อจัดด้วยกระดาษสีพาสเทลชมพู และมีติดโบว์ชมพูฟ้า ดูหวานน่ารัก มากๆ ขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 70 ซม.