F-27 ช่อ Honey Pink

1,790฿

ช่อกุหลาบขาว 10 ดอก
แซมสเปย์คาร์ชมพูหวาน

หมวดหมู่:

ช่อบูเก้ Honey Pink เป็นช่อที่สีหวานมาก จัดด้วยดอกกุหลาบสีขาวก้านยาว จำนวน 10 ดอกแซมดอกสเปย์คาร์เนชั่นสีชมพูหวาน
จัดแบบช่อบูเก้ทรงกลม ห่อด้วยกระดาษสาสีชมพู แบบฟู ฟู และมีกระดาษตาข่ายสีครีมทองห่อด้านนอก
พร้อมทั้งติดโบว์สีครีมสวยงาม ขนาด กว้าง 40 ซม . ยาว 60 ซม. จำนวน 10 ดอก